top of page

Hot Line Insulator Washers

รถฉีดน้ำแรงดันสูง

รถฉีดน้ำแรงดันสูงจาก Altec มีการใช้งานในกว่า 30 ประเทศทั่วโลกและทำงานในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุด ไม่ว่าสำหรับประเภทการใช้งานแบบใด รถฉีดน้ำแรงดันสูงของ Altec เป็นทางออกสำหรับการรักษาโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าที่เชื่อถือได้

บริษัท ชัยนันท์อิควิปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่าย รถกระเช้าไฟฟ้า รถขุดเจาะ และรถฉีดน้ำแรงดันสูง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ หลักของ ALTEC แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งไว้วางในผลิตภัณฑ์ของเรากว่า 30 ปี

bottom of page