top of page

ความเป็นเลิศตลอดชีวิต

พัลฟิงเกอร์เครน

PALFINGER CRANE ซาวน่าพับพาวฟิงเกอร์ คุณสามารถดูได้ที่อันดับ 1 ด้านเวชภัณฑ์พับติดรถบรรทุกในตลาดโลก มีข้อกำหนดและให้บริการมากกว่า 1,500 รายชื่อใน 125 หลักสูตรทั่วโลก ครองส่วนแบ่งตลาดโลกถึง 30% PALFINGER ได้ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์มากกว่า 150 แบบจำลองการทำวิจัยต่างๆ เพื่อผลิตสินค้าที่มีความสำคัญและความต้องการของลูกค้าตลอดระยะเวลากว่า 80 ปีรัฐสภาจะได้รับระบบควบคุมให้ระบบควบคุมจวบจนปัจจุบัน

PALFINGER_Loader_Cranes_pk30002_01.jpg

มาตรฐานของวิคตอเรียพาวฟิงเกอร์ (Palfinger)

  • ISO9001

  • ใบรับรองการทดสอบ TUV

  • ดิน 15018 H1-B3

  • EN 12999

คุณสมบัติของเครนพาวฟิงเกอร์ (Palfinger)

 

  • น้ำหนักเบา ด้วยการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

  • ความปลอดภัยสูง ด้วยอุปกรณ์ป้องกันหลายจุด

  • ใช้งานง่าย ซ่อมบำรุงง่าย

  • สีคงทน ด้วยนวัตกรรม KTL

  • สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่นๆได้ง่าย 

สนับมือ - เครนบูม
เวชศาสตร์พับ

PALFINGER_Loader_Cranes_pk33002eh_02.jpg

เครนพับรุ่น   PC Compact

ประสิทธิภาพการยก : 1.4 ถึง 3.7 ตัน-เมตร
ส่วนยกที่ระยะ 1.4 เมตร : 0.9 ถึง 2.0 ตัน
ระยะเวลายืดสูงสุดด้วยคในแนววันพรุ่งนี้ : 3.1 - 5.0 เมตร
หมุนได้ : 335 ถึง 345 องศา
สามารถติดรถกระบะและรถบรรทุก 4 ล้อขึ้นไป

PK6500.jpg

เวชศาสตร์พับรุ่น PK 6500 Performance

ประสิทธิภาพการยก : 5.8 ตัน-เมตร
ส่วนยกที่ระยะ 4 เมตร : 1.45 ตัน
ระยะเวลายืดสูงสุดด้วยคในแนววันพรุ่งนี้ : 9.6 เมตร
หมุนได้ : 400 องศา
ต้องติดรถบรรทุก 6 ล้อ GVW 6.5 ตันขึ้นไป

สว่านโลหะ

เวชศาสตร์พับรุ่น PK 8500 Performance

ประสิทธิภาพการยก : 7.6 ตัน-เมตร
ส่วนยกที่ระยะ 4 เมตร : 1.92 ตัน
ระยะเวลายืดสูงสุดด้วยคในแนววันพรุ่งนี้ : 9.6 เมตร
หมุนได้ : 400 องศา
ต้องติดรถบรรทุก 6 ล้อ GVW 8.5 ตันขึ้นไป

เครื่องดึงรั้วลวดหนาม

เวชศาสตร์พับรุ่น PK 10000 Performance

ประสิทธิภาพการยก : 9.5 ตัน-เมตร

ระยะทางยกที่ระยะ 4.4 เมตร : 2.16 ตัน

ระยะเวลายืดสูงสุดด้วยคในแนววันพรุ่งนี้ : 12.4 เมตร

หมุนได้ : 400 องศา

ต้องรถบรรทุก 6 ล้อ GVW 10 ตันขึ้นไป

ฟันเฟืองแบบกำหนดเอง

เวชศาสตร์พับรุ่น PK 11.001 SLD1

ประสิทธิภาพการยก : 10.3 ตัน-เมตร

น้ำหนักยกที่ระยะ 3.7 เมตร : 2.75 ตัน

ระยะยืดสูงสุดด้วยไฮดรอลิคในแนวระนาบ : 12 เมตร

หมุนได้ : 400 องศา

เหมาะสำหรับติดรถบรรทุก 6 ล้อ GVW 10 ตันขึ้นไป

เวชศาสตร์พับรุ่น PK 12000 Performance

ประสิทธิภาพการยก : 11.6 ตัน-เมตร

ระยะทางยกที่ระยะ 4.5 เมตร : 2.59 ตัน

ระยะเวลายืดสูงสุดด้วยคในแนววันพรุ่งนี้ : 14.6 เมตร

หมุนได้ : 420 องศา

ต้องติดรถบรรทุก 6 ล้อ GVW 15 ตันขึ้นไป

เครื่องดึงรั้วลวดหนาม

เวชศาสตร์พับรุ่น PK 17.001 SLD1

ประสิทธิภาพการยก : 16.8 ตัน-เมตร

ตัวยกที่ระยะ 4 เมตร : 4.25 ตัน

ระยะเวลายืดสูงสุดด้วยคในแนววันพรุ่งนี้ : 14.8 เมตร

หมุนได้ : 420 องศา

ต้องติดรถบรรทุก 6 ล้อ GVW 15 ตันขึ้นไป

ฟันเฟืองแบบกำหนดเอง

เวชศาสตร์พับรุ่น PK 18500 Performance

ประสิทธิภาพการยก : 17.9 ตัน-เมตร

ระยะทางยกที่ระยะ 4.5 เมตร : 3.97 ตัน

ระยะทางยืดสูงสุดด้วยคในแนววันพรุ่งนี้ : 14.6 เมตร

หมุนได้ : 400 องศา

ต้องรถบรรทุก 10 ล้อ GVW 25 ตันขึ้นไป

สว่านโลหะ

เวชศาสตร์พับรุ่น PK 20001 High Performance

ประสิทธิภาพการยก : 19.5 ตัน-เมตร

ระยะทางยกที่ระยะ 4.1 เมตร : 4.8 ตัน

ระยะเวลายืดสูงสุดด้วยคในแนววันพรุ่งนี้ : 17.1 เมตร

หมุนได้ : 400 องศา

ต้องรถบรรทุก 10 ล้อ GVW 25 ตันขึ้นไป

เครื่องดึงรั้วลวดหนาม

เวชศาสตร์พับรุ่น PK 23500 Performance

ประสิทธิภาพการยก : 22.4 ตัน-เมตร

ส่วนยกที่ระยะ 4.6 เมตร : 4.9 ตัน

ระยะทางยืดสูงสุดด้วยคในแนววันพรุ่งนี้ : 16.7 เมตร

หมุนได้ : 400 องศา

ต้องรถบรรทุก 10 ล้อ GVW 25 ตันขึ้นไป

ฟันเฟืองแบบกำหนดเอง

เวชศาสตร์พับรุ่น PK 30002 High Performance

ประสิทธิภาพการยก : 27.1 ตัน-เมตร

ระยะทางยกที่ระยะ 4.1 เมตร : 6.7 ตัน

ระยะเวลายืดสูงสุดด้วยคในแนววันพรุ่งนี้ : 21.3 เมตร

หมุนได้ : 400 องศา

ต้องรถบรรทุก 10 ล้อ GVW 25 ตันขึ้นไป

สว่านโลหะ

เวชศาสตร์พับรุ่น PK 32080

ประสิทธิภาพการยก : 30.2 ตัน-เมตร

น้ำหนักยกที่ระยะ 4.2 เมตร : 7.2 ตัน

ระยะยืดสูงสุดด้วยไฮดรอลิคในแนวระนาบ : 14.3 เมตร

หมุนได้ : 400 องศา

เหมาะสำหรับติดรถบรรทุก 10 ล้อ GVW 25 ตันขึ้นไป

สว่านโลหะ

เวชศาสตร์พับรุ่น PK 36502 High Performance

ประสิทธิภาพการยก : 32.7 ตัน-เมตร

ตัวยกที่ระยะ 4 เมตร : 8.2 ตัน

ระยะเวลายืดสูงสุดด้วยคในแนววันพรุ่งนี้ : 16.3 เมตร

หมุนได้ : 400 องศา

ต้องรถบรรทุก 10 ล้อ GVW 25 ตันขึ้นไป

สว่านโลหะ

เวชศาสตร์พับรุ่น PK 41002 MH High Performance

ประสิทธิภาพการยก : 36.3 ตัน-เมตร

ตัวยกที่ระยะ 4 เมตร : 9.1 ตัน

ระยะเวลายืดสูงสุดด้วยคในแนววันพรุ่งนี้ : 16.3 เมตร

หมุนได้ : 400 องศา

ต้องรถบรรทุก 10 ล้อ GVW 25 ตันขึ้นไป

สว่านโลหะ

เวชศาสตร์พับรุ่น PK 48002 MH High Performance

ประสิทธิภาพการยก : 45.7 ตัน-เมตร

ส่วนยกที่ระยะ 4 เมตร : 10 ตัน

ระยะเวลายืดสูงสุดด้วยคในแนววันพรุ่งนี้ : 16.3 เมตร

หมุนได้ : 400 องศา

ต้องรถบรรทุก 10 ล้อ GVW 25 ตันขึ้นไป

นานาชาต

คาราโอเกะพับ Palfinger ก็สามารถมีได้หลากหลายเช่น

กระเช้าบุคคลคู่กระเช้าบุคคลเดี่ยวส่วนตัวคีบเหล็กคนที่คีบส่วนตัวฟังบัวคีบไม้

คนจับกระจกสูญญากาศคนที่จับคอนกรีต พาเลทฟอร์ค บุ๊งกี๋

ขอเชิญท่านสนใจเวชศาสตร์พับรุ่นอื่นๆ

Thanks! Message sent.

bottom of page