top of page

อุปกรณ์เสริมติดรถเครน

เครนยกของพาวฟิงเกอร์ PALFINGER เป็นอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่นที่สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภท ยกโหลดไปยังตำแหน่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยเครนทั่วไป ซึ่งนอกจากจะสร้างความยืดหยุ่นในการใช้งานแล้ว ยังตอบสนองความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมลอจิสติกส์ 

Wire Fence Tensioners

เครนติดกระเช้า

  • กระเช้าไฟเบอร์กลาสกันไฟ 8000 โวลต์

  • เหมาะสำหรับงานตกแต่งกิ่งไม้ เปลี่ยนหลอดไฟ งานซ่อมแซม งานติดตั้งในที่สูง 

  • สามารถติดตั้งได้ทั้งกระเช้าบุคคลเดี่ยว และกระเช้าบุคคลคู่ ขึ้นอยู่กับขนาดของรถและเครน

  • เครนพับ Palfinger สามารถทำงานได้อย่าง ต่อเนื่อง ไม่กระตุก และตัวกระเช้ามีชุดปรับระดับ เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

  • กระเช้าสามารถยกเทในแนวระนาบได้   ทำความสะอาดง่าย

รีโมท คอนโทรล

  • ผู้ใช้งานสามารถควบคุมเครน จากบนกระเช้า โดยใช้รีโมทไร้สาย ซึ่งใช้คลื่นความถี่ ในการส่งสัญญาณ เพิ่มความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน

  • การใช้ Radio Remote Control จะช่วยให้ผู้ใช้งานควบคุมเครนในการยก คีบ หรือจับชิ้นงาน ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถกำกับการทำงานของเครนได้ อย่างใกล้ชิด

Custom Cogs
Custom Cogs

อุปกรณ์ติดเครนอื่นๆ

อุปกรณ์เครน: โรเตเตอร์ (Rotator), ตัวคีบ (Orange Peel Grapples, Brick Stack Grapples), บุ๊งกี๋ (Clamshell Buckets, Universal Buckets), กระเช้า (Workman-Baskets), Pallet Forks, Manipulators, Barrier Lifter, Augers รวมถึงอะไหล่เครน

Brick Stack Grapples
Brick Stack Grapples
press to zoom
Earth Auger
Earth Auger
press to zoom
Lifting Devices
Lifting Devices
press to zoom
Grapples
Grapples
press to zoom
Crane Forks
Crane Forks
press to zoom
Bottle Bank Discharge Unit-33
Bottle Bank Discharge Unit-33
press to zoom
bottom of page